Pregled kurikuluma i politike

Škole Minnetonka su posvećene ocjeni svog kurikluma i politikama na redovnoj osnovi kako bi se osiguralo da Distrikt prihvati različitost, equity i inkluziju i radit će na ispravci svih instanci diskriminacije koje se pronađu.

Pregled kurikuluma

Akademske recenzije programa su višegodišnji proces. Svake godine identifikovana kurikularna područja podvrgava se pregledu programa koji uključuje analizu podataka, isporuku, najbolje prakse i srodan pregled literature. Rezultat ovog procesa je akademski program za koji okrug smatra da ispunjava visoke standarde i školsku rigorozu koju studenti Minnetonka zaslužuju. Distrikt će preispitati politiku pregleda kurikula kako bi osigurao da se različite perspektive inkorporiraju tokom čitavog sadržaja kursa i materijala.

Pregled politika i praksi

Škole Minnetonka će pregledati i ažurirati okružne politike i prakse kako bi se osigurale da se posustave sa predanošću okruga izvrsnosti i pripadanju. Jasno ponašanje i provođenje očekivanja će se uspostaviti i komunicirati svim studentima i osoblju. Osim toga, sustavi za izvještavanje o prekršajima će se dosljedno provoditi i provoditi. Ova očekivanja će sve u školama držati odgovornim za neprihvatljiva ponašanja.