Clear Springs Support Staff

"Podrška okružnog tužioca"

Tim Greeley
Ne mogu da ga vidim 112.

Craig Horejsi
Instruktor za orijentaciju i mobilnost-distrikt 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Gluhi teško sluha
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Specijalista za tehnologiju za asistente
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Fizioterapeut
Erin.Michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendal
Augmentativno i alternativni specijalist za komunikaciju
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly
Audio log
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Instruktor za fizički oštećenog


Dodatno osoblje za podršku

Heather Daldoul
ELL Teacher
heather.daldoul@minnetonkaschools.org
952-401-6946

Amy Horning
Social Worker
amy.horning@minnetonkaschools.org
952-401-6990

Sara Johnson
School Nurse
sara.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-6937

Brenda Van Dixhorn
Reading Specialist
brenda.vandixhorn@minnetonkaschools.org
952-401-6993

Beth McAuley
School Nurse
beth.mcauley@minnetonkaschools.org
952-401-6950


Specijalni menadžeri slučajeva obrazovanja

Jessica Anderson
jessica.anderson@minnetonkaschools.org

Kaari Cox
kaari.cox@minnetonkaschools.org
952-401-6986

Sandra Elrod
sandra.elrod@minnetonkaschools.org
952-401-6978

Kathryn Hibbs
kathryn.hibbs@minnetonkaschools.org
952-401-6991

Delette Lemon
delette.lemon@minnetonkaschools.org
952-401-6985

Kelly Phillips
kelly.phillips@minnetonkaschools.org
952-401-6989

Jennifer Stepan
jennifer.stepan@minnetonkachools.org
952-401-6978

Heather Stowman
heather.stowman@minnetonkaschools.org
952-401-6997

Katherine Wilson
katherine.wilson@minnetonkaschools.org


Specijalno obrazovno osoblje

Kristin Laughlin
Director of Special Education
kristin.laughin@minnetonkaschools.org
952-401-5045

Alyssa Engdahl
Occupational Therapist
alyssa.engdahl@minnetonkaschools.org
952-401-6978

Talia Lehmann
School psychologist
talia.lehmann@minnetonkaschools.org
952-401-6988

Michele Orth
DAPE
michele.orth@minnetonkaschools.org
952-401-6928

Shelly Dekker
DAPE
shelly.dekker@minnetonkaschools.org
952-401-6928

Susan Walker
Special Education Facilitator
susan.walker@minnetonkaschools.org
952-401-6988

SSSBanner-web

U ovom dijelu

Dom za podršku studenata