MAA fine umjetničke fondove

Školski utjecaj

Fondacija Minnetonka

Fond za oduzimanje omladinskog državljanstva
Osnovao je penzionisani načelnik Dr. Donald Draayer (1973-1995), fond za cilj ima promoviranje građanskih vodstva i društvenog rada među učenicima u Minnetonki.


Kada se penzionisao u 1995, Dr. Draayer je prebacio darove primljene za stvaranje fonda. Fond je kasnije podržao članovi školskog odbora koji su služili tokom svoje 24-godišnje javne službe.


Da zaradim finansijski dar za fond omladinskog državljanstva

Dr. Donald i gđa Mary Anne Draayer