Fond omladinskog državljanstva

Fond za oduzimanje omladinskog državljanstva
Osnovao je penzionisani načelnik Dr. Donald Draayer (1973-1995), fond za cilj ima promoviranje građanskih vodstva i društvenog rada među učenicima u Minnetonki.

Kada se penzionisao u 1995, Dr. Draayer je prebacio darove primljene za stvaranje fonda. Fond je kasnije podržao članovi školskog odbora koji su služili tokom svoje 24-godišnje javne službe.

Danas, sa vašom velikodušnošću, ovaj fond i dalje podržava ili stvara mogućnosti za omladinske usluge, državljanstvo i razvoj vodstva. Proveden od strane godišnjeg procesa nastavnika Grant fondacije, sredstva se distribuiraju svakog aprila.


Da zaradim finansijski dar za fond omladinskog državljanstva


Dr. Donald i gđa Mary Anne Draayer

Posebno zahvaljujući Dr. i gđi Draayer za stvaranje ovog fonda i promoviranja omladinskog državljanstva.