Pravne obavijesti

  • Restriktivne procedure. Detalji o školama u Minnetonki u skladu sa odelom za obrazovanje i državne odredbe iz Minnesote vezane za fizičko držanje i osamljenje.

  • Nediskriminaciju učenika.. Svrha ove politike je zaštita invalidnih studenata od diskriminacije na osnovu invalidnosti i identifikacije i ocjenjivati naučnike koji, u okviru namjere sektora 504 od akta za rehabilitaciju 1973 (sekcija 504), trebaju mi specijalne usluge, smještaj ili programi u cilju toga da takvi uèitelji mogu dobiti besplatno odgovarajuće javno obrazovanje.


Kontaktirajte nas

Christine Breen
Izvršni direktor specijalnog obrazovanja i EL
Puko, scenski Heights, MHS
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036