Tranzicija plus

Tranzicija plus je zajednički program između Minnetonke, Hopkinsa i St. Louisa park okruga koji radi sa mladim odraslima sa invaliditetom od 18 do 21 godine.

Specijalizovani smo u oblasti tranzicije koje pripremaju studente za neovisan život:

  • Radna mjesta i obuka za posao
  • Rekreativno i slobodno
  • Učešće zajednice
  • Nezavisni život
  • Post-sekundarni planiranje planiranja

Korištenjem procesa IEP-a, tranzicija plus usluge pomažu studentima da postignu svoje ciljeve obezbjeđivanjem specijalizovanih instrukcija, obuke i podrške. Studenti imaju pristup aktivnostima razvoja vještina dizajniranih u cilju sređnje pojedinačnih potreba u pet tranzicionih područja navedenih iznad.


Kontakt

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045