Dnevne vještine života

Transition Plus nudi razne nastavu koja se obraća svakodnevnim i nezavisnim životnim vještinama. Molimo pogledajte opcije kursa za opise nastava koje se obično nude na T+. Studenti će se upisati na nastavu na osnovu identifikovanih potreba tranzicije i IEP ciljeva.


Kontakt

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045