Dnevne vještine života

Tranzicija plus nudi različite predmete koji se svakodnevno obrate i neovisne žive vještine. Molimo Pogledajte opcije kursa za opisi predavanja najčešće ponuđene na T +. Studenti će se upisati na nastavu zasnovane na tranzicionim potrebama identifikovanih i ciljeva IEP-a.


Kontakt

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045