Rekreativno i slobodno

Aktivnosti za studente zasnovanih na zajednicama planiraju studentski komitet za rekreaciju. Te aktivnosti su izabrane da zastupaju nezavisne situacije odraslih. Obično postoje dvije aktivnosti svake sedmice dajući studentima opciju zasnovanu na ličnim preferencama. Studenti se prijavio za aktivnost koju žele istražiti. Ove aktivnosti planiraju se u naprednom cilju omogućavanje više učešća. Podrška osoblja pruža različite opcije ako se grupa želi razdvojiti i istražiti druge mogućnosti u okviru izabrane destinacije u zajednici. Troškovi aktivnosti zavise od izbora, ali se drže na minimumu. I besplatne struje se često istraže.

Aktivnosti za centralne studente mogle bi uključivati kuglanje, fitnes, praznične zabave, ili veliku grupnu uletanje u naučni muzej, Metrodome ili tržni centar Amerike, da Imenuj nekoliko. Generalno planirana od strane osoblja, studentski unos je ohrabrivan kako školska godina napreduje. Podrška osoblja je dostupna studentima u zajednici da osiguraju uspješan izlazak.


Kontakt

Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045