2019, kandidat za kandidatkinje za školski odbor u Minnetonki.

Svake dvije godine (neparne godine), izbori školskog odbora održavaju se prvog utorka u novembru. Ove godine, Dan izbora je 5. novembar 2019. Dana 21. oktobra 2019. godine, PTO/PTA-i u Školskom okrugu Minnetonka (ISD 276) bili su domaćini Foruma kandidata, na kojem je pozvano svih 11 kandidata Školskog odbora da učestvuju.

Pogledaj informacije o izborima