XY Club

XY klub je klub za tate i momke koji imaju djecu u Excelsior osnovnoj školi. Svrha ovog kluba je da se momci više upletu i vide u školi kroz različite aktivnosti. Tu je i društvena komponenta u ovome da spoji momke tokom cijele školske godine. XY klub je za sve muške uzore uključene u živote našeg učenika. Ovo je novi program koji ima puno sjajnih mogućnosti.

Molimo vas da kontaktirate Billy Hartong willemhartong@gmail.com ako želite da budete dodani u ovu distribuciju e-pošte.

Predstojeći događaji

Krafne Sa Dudes (otvoren za sve Excelsior Osnovne muškarce i djecu)

Osnovna škola XY Club of Excelsior domaćin je četiri "Krafne s tipovima" tokom cijele školske godine 2019-20! Dođi u školu malo ranije i pojedi krofnu i čašu mlijeka ili soka sa svojim djetetom prije nego što odu na nastavu. Možete se družiti i sa drugim momcima koji imaju djecu u našoj školi!

  • 13. septembar 2019. (7:15-7:45)
  • November 22nd, 2019 (7:15-7:45)
  • Januar 24th, 2019 (7:15-7:45 ujutro)
  • Maj 8th, 2020 (7:15-7:45 ujutro)

"Love You to the Moon & Back" Dance

  • 29. februar 2020. (18-20 sati)

Provjera pozadine
Molim vas, ne zaboravite da završite provjeru na web stranici Minnetonka prije volontiranje.