XY Club

XY Club je klub za očeve i tipove koji imaju djecu u Excelsior osnovnoj školi. Svrha ovog kluba je da se momci više upletu i vide u školi kroz različite aktivnosti. Postoji i socijalna komponenta u ovome da okupi momke tokom školske godine. XY Club je za sve muške uloge koje su uključene u živote naših učenika. Ovo je novi program koji ima mnogo odličih prilika.

Kontaktirajte Billyja Hartong u willemhartong@gmail.com ako želite da budete dodani u ovu imejl distribuciju.

Predstojeći događaji

Krofne sa tipovima (otvoreni za sve "Excelsior" ljude i djecu

XY klub Excelsior škole je domaćin četiri "krofne sa tipovima" tokom cijele 2019-20 školske godine! Dođi u školu malo ranije i daj krafnu i čašu mlijeka ili soka sa djetetom prije nego odu na nastavu. Možeš se družiti i sa drugim tipovima koji imaju djecu u našoj školi!

  • 13. septembar, 2019 (7:15-7:45 a.m.)
  • 22. novembar, 2019 (7:15-7:45 a.m.)
  • 24. januar, 2019 (7:15-7:45 a.m.)
  • 8. maj, 2020 (7:15-7:45 a.m.)

"Volim te na mjesecu i nazad" ples

  • 29. februar, 2020 (6-8 p.m.)

Provjera pozadine
Molimo vas da se sjetite da završite provjeru na web stranici Minnetonke prije volontiranja.