Planirano davanje

Ostavština Kapetana Ponosa

Demonstriranje vaše predanosti Minnetonka javnim školama kroz planirani poklon je trajen način da podržite sve učenike Minnetonke.

Uzorak Bequest jezika

Ovdje su uzorci jezika za tri odredbe o darovima, koje su samo obrazovne. Ohrabreni ste da potražite pravnog savjetnika kada razmatrate bilo kakve planove imanja ili planirane poklone.

Specifična zavjesa fondaciji minnetonka javnih škola

"Dajem __________________ (opišem sredstvo) Fondaciji minnetonka javnih škola, neprofitnoj korporaciji Minnesote, 5621 County Road 101, Minnetonka MN 55345, za daljnje ciljeve i svrhe Fondacije."

Cash Bequest Fondaciji Minnetonka Javnih Škola

"Dajem _____ Dolare ($_____) Fondaciji minnetonka javnih škola, neprofitnoj korporaciji Minnesote, 5621 County Road 101, Minnetonka MN 55345, za daljnje ciljeve i svrhe Fondacije."

Zaostao zaostakom Fondacije minnetonka javnih škola

"Dajem tastaturu (ili _____ posto od tastatura) mog imanja Fondaciji Minnetonka Javnih škola, neprofitnoj korporaciji Minnesote, 5621 County Road 101, Minnetonka MN 55345, za daljnje ciljeve i svrhe Fondacije."
Ukljuиujuжi Fondaciju Minnetonka javnih љkola u vaљu volju ili planove imanja je lako. Mogao bi izabrati da ostaviš procenat svog imanja ili određeni novčani iznos. I možeš izmijeniti svoje planove ili se predomisliti u bilo koje vrijeme.

Planirani poklon zaveštanja Fondaciji se dodaju u naš Fond za zadužbinu. To znači da će vaš dar ostati kao zaostavština, pozitivno utiče na minnetonke učenike i učionice za generacije koje dolaze.