Zadužbina

Fondacija Forum - Vantage Momentum Building

Javni školski okrug Minnetonka kreće u izgradnju svoje prve zgrade od cigle i maltera nakon 50 godina, koja će biti novi dom programa Vantage i Momentum. Ova zgrada će imati forum prostor koji prima 140 ljudi sa najsavremenijim audio i video sistemima, ekran visoke definicije 7' x 12' i jedinstveni sistem osvetljenja koji između ostalog prima sve tonove kože. Ovaj forum će biti višenamjenski, premijerni prostor za okupljanje u okrugu. U partnerstvu sa Distriktom, Fondacija će obezbediti do 220.000 dolara u naredne tri godine kako bi opremila ovaj inovativni prostor i olakšala okruženje za učenje potrebno za učionicu budućnosti. Zgrada će početi da održava nastavu, a biće domaćin sastanaka i okupljanja u januaru 2024. godine.   

Vantage Momentum Building

Unutrašnji pogled na forum Fondacije

Forum fondacije

Spoljašnji pogled na forum Fondacije

Prethodni projekti zadužbine

Logo fondacije Minnetonka


 

Zadužbinski fond Fondacije

Stabilan, stalni izvor prihoda, Zadužbina Fondacije od 1,5 miliona dolara omogućava nam da podržimo dugoročno, široko uticajno, programiranje koje je odredio odbor fondacije. Njime upravlja profesionalna investiciona firma u skladu sa strogim investicionim principima koje je odobrio odbor Fondacije. Investicioni odbor visoko kvalifikovanih volontera redovno se sastaje kako bi nadgledao investicioni portfolio.