Središte

Projekt andowment: središte


MISLI | INOVATA | Kreirati
Promoviše učenje radeći.

Svijet se mijenja fantastičnom brzinom. Budućnost zahtijeva ljude koji mogu riješiti probleme, prilagoditi se i komunicirati na radna mjesta i okruženja koje su sve kompleksnije. Središte poziva učenike Minnetonke da izgrade svijet koji mogu zamisliti.


Od proljeća 2017, Fondacija je podržala učenje na osnovu tvorca obezbjeđivanjem materijali, obuka i događaji da podrže ruke-na učenje iskustava oko tehnologije, kompjuterske nauke, dizajna, pravljenja i inženjeringa u školama PreK-8. Učešće u fondaciji omogućava otvaranje studenata u kojima se uči učenje iskustava koje podstiču kreativnost, saradnju i timski rad kako bi postigli cilj.


 Ponašanje, vještine i um
Poboljšani
Učenje-zasnovano na tvorcu


Iz obrazovnog projekta SMU Maker na Univerzitetu u južnom metodistu