The Hub

Arhive po tagovima: hub


MISLI | INOVATIVAN | KREIRATI
Promovisanje učenja kroz rad.

Svet se menja neverovatnom brzinom. Budućnost zahteva ljude koji mogu da rešavaju probleme, prilagođavaju se i komuniciraju na radnim mestima i okruženjima koja su sve složenija. Hub poziva studente Minnetonke da izgrade svijet koji mogu zamisliti.


Od proleća 2017. godine Fondacija je podržala Učenje zasnovano na kreiranju materijali, obuka i događaji za podršku praktičnim iskustvima učenja o tehnologiji, računarstvu, dizajnu, izradi i inženjerstvu u školama PreK-8 Minnetonka. Uključivanje fondacije pruža otvorena iskustva učenja vođena učenicima koja podstiču kreativnost, saradnju i timski rad kako bi se postigao cilj.


 

Website_Header-_DowdsNastavnik koji radi sa učenikom

Hub poster

Ponašanja, vještine i mentalni sklopovi
Poboljšano za
Učenje zasnovano na proizvođaču

venn dijagram

Dizajniranje mentalnih sklopova i rezultata

 

SMU Maker Education Project na Južnom metodističkom univerzitetu