Udruženje bivših studenata Minnetonke

Udruženje bivših studenata Minnetonke (MAA) ustanovljeno je u 2002 kao glas za Alumni Minnetonka. Mi pozdravljamo diplomce koji su prisustvovali srednjoj školi u Minnetonki, Excelsior srednjoj školi i Deephaven srednjoj školi; Ne diplomci koji su prisustvovali tim visokim školama najmanje godinu dana; i svi prisutni i bivši članovi fakulteta, uprave i školskog odbora.

Okupljanja

U ovom dijelu


 Napravite donaciju POŠTOM


Kontakt

Dan Heiland ' 74
Marietta Jacobsen ' 70
Lisa Mayer ' 79

alumni@minnetonkaschools.org

Udruženje bivših studenata Minnetonke

Poštanski pretinac 103
Excelsior, MN 55331


Transkripte

Naruči transkripte online. Postoji $5 naknada, koja se može platiti na internetu.


Budi društven sa nama.

MAA Facebook stranica