Alumni nagrade

Javne škole Minnetonka i Alumni udruženje Minnetonka slave dostignuća izvanrednih alumnija na našem godišnjem događaju nagrada tokom povratka kući svake godine.

Podnesite nominaciju

Godišnje se može dodeliti do 10 nagrada. Nagrade bira Odbor udruženja Alumni Minnetonka, uz doprinos lidera Distrikta.

Rok: Nominacije se primaju tokom cele godine. Odluke o godišnjim nagradama donose se u februaru svake godine. Nominacije podnete posle 31. januara biće razmatrane za narednu godinu.

Nagrade se mogu dodeliti u sledećim kategorijama:

14. dodjela nagrada

Javne škole Minnetonka i Udruženje alumnija Minnetonka proslavili su dostignuća naših istaknutih alumnija i bivših članova fakulteta u subotu, 23. septembra 2023. godine. Manifestacija je održana od 10 do 12.30 sati u srednjoj školi Minnetonka.

Dobitnici nagrada Alumni Awards 2023

Nagrade