Otprilike

Ko smo mi?

Tonka CARES je koalicija fokusirana na prevenciju koju čini više od 50 članova koji predstavljaju različite sektore zajednice. Radimo sa lokalnim organima za sprovođenje zakona, preduzećima, gradskom upravom, javnim školama u Minetonki, neprofitnim organizacijama koje podržavaju mlade, verske zajednice, učenike i roditelje kako bismo stvorili zdraviju zajednicu i okruženje koje podržava pozitivno donošenje odluka među mladima.

Koalicija je osnovana 2005. godine i jedna je od samo 26 koalicija širom MN-a koja je dobila federalni grant za zajednice bez droge. Tonka CARES je ušla u svoju poslednju godinu u okviru Federalnog granta za zajednice bez droge i oslanjaće se na donacije zajednice za tekuću održivost.

Prema istraživanju studenata iz Minesote, većina mladih u našoj zajednici odlučuje da ne koristi alkohol, marihuanu ili druge droge. Ipak, oni koji koriste mogu kompromitovati svoje učenje, ugroziti njihovo zdravlje i na kraju rizikovati svoje živote. Ovo je nacionalno pitanje, kao i lokalno – ali napori lokalne zajednice da se smanji upotreba supstanci imaju najveći uticaj.

Viziju

  1. Povećati broj aktivnih partnera i volontera u koaliciji na 75 do 2021. godine Obezbeđivanje ravnoteže segmenata zajednice i zastupljenih istomišljenika.
  2. Do kraja 2021. izgraditi i ojačati odnose u okviru javne škole Minnetonka i pokazati mjerljiv uticaj na prevenciju upotrebe supstanci i ranu intervenciju u tim školama koje služe.
  3. Uticaj značajnih promena politike u dve kritične oblasti u zajednici i/ili na državnom nivou do 2021. godine
Srednja škola Minnetonka
Tonka CARES logo

Povežite se sa nama da biste učestvovali

Get weekly reminders, fun activity tips, engaging articles and more!

facebook ikona Twitter logo

Christine Arulanantham
Koordinator projekta
christine.arulanantham@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (stol)