Grupna fotografija Školskog odbora za prepoznavanje
Odbori 2024. godine predstavnici

AMSD (Association of Metropolitan School Districts)

Patrick Lee-O'Halloran

MTA veze

Predsjedavajući i potpredsjednik

Savjetodavni odbor za finansije

Dan Olson

Odbor za pregled materijala

Chris Vitale

Savetovanje o obrazovanju i učenju

Meghan Selinger

Fondacija Minnetonka

Kemerie Foss

PTO/PTA lideri

Sally Browne

Savjet za specijalnu edukaciju

Sally Browne

Tonka BRINE

Mike Remucal

Savjet za mentalno zdravlje

Mike Remucal

SLUČAJ

Patrick Lee-O'Halloran i Sally Browne

Savjetovanje o obrazovanju zajednice

Kemerie Foss

Predškolsko/ECFE savetovanje

Chris Vitale

OPEB Advisory

Dan Olson

Srednja škola 287

Mike Remucal