Naslov IX

Naslov IX Amandmana na obrazovanje iz 1972. godine (Naslov IX), 20 USC §§ 1681 et seq., i njegovi provedbeni propisi, 34 C.F.R. dio 106, zabranjuju diskriminaciju na osnovu spola u obrazovnim programima ili aktivnostima kojima upravljaju primaoci federalne finansijske pomoći. Seksualno uznemiravanje učenika, koje uključuje djela seksualnog nasilja, oblik je spolne diskriminacije zabranjene Naslovom IX. Više informacija o naslovu IX možete pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država na:

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html.

Naslov IX koordinatori

Anjie Fleurs
Izvršni direktor ljudskih resursa
952-401-5015
anjie.flowers@minnetonkaschools.org

Ted Schultz
Rukovodilac studentskih aktivnosti
952-401-5901
ted.schultz@minnetonkaschools.org