Naslov IX

Naslov IX-a za obrazovne amandmane iz 1972 (naslov IX), 20 U.S.C. na nivou 1681 et seq. i njene provedbe propisa, 34 C.F.R. dijelom 106, zabranjuju diskriminaciju na osnovu seksa u obrazovnim programima ili aktivnostima koje rade primaoci federalne finansijske pomoći. Seksualno uznemiravanje studenata, koje uključuju djela seksualnog nasilja, predstavlja oblik seksualne diskriminacije zabranjenih po nazivu IX. Više informacija o nazivu IX-a može se pronaći na web stranici ministarstva obrazovanja na američkom odjelu za obrazovanje:

https://www2.Ed.gov/about/offices/list/OCR/Docs/tix_dis.HTML.

Koordinator IX-a

Dr. Michael Cyrus
Izvršni direktor ljudskih resursa
952-401-5015
michael.cyrus@minnetonkaschools.org

Ted Schultz
Direktor studentskih aktivnosti
952-401-5901
ted.schultz@minnetonkaschools.org