Isplate

Skywarda

Skywarda

 • Ručak
 • Troškovi kursa
 • iPod osiguranje, novčane kazne.
 • MHS naknade za parkiranje, novčane kazne
 • MHS novčane kazne
 • Matura

Uplata na internetu

Web prodavnica

Aktivnosti i atletika

Aktivnosti i atletika

 • Troškovi atletike
 • Naknade za aktivnosti


Društveno obrazovanje

Društveno obrazovanje

 • Naknade u klubu istraživača
 • U vrtiću, naknade za ECF
 • Društveno korisni časovi, rekreativne i obogaćivanje aktivnosti uključujući i aktivnosti školskih osnovnih

PTO/PTA

PTO/PTA

 • Događaji
 • Qaeda

Teatar Minnetonka

Teatar Minnetonka

 • Ured za karte

Pitanja za plaćanje?

Ured MHS Bursar
bursar@minnetonkaschools.org
952-401-5827

Kristen Turnblad, isplata za rucak.
kristen.turnblad@minnetonkaschools.org
952-401-5034

Podnesi pitanja i povratne informacije na mreži i primi odgovor u roku od jednog poslovnog dana da porazgovaramo.

Razgovarajmo


Druge isplate

Godišnjaci -plaćanje putem individualnog prodavca. Potraži link na tvojoj školskoj web stranici.

" Tonka " za kupovinu ponosa i srednjih škola za obuku u srednjoj školi.