Finale semestra

Finale prvog semestra 2019-20
 

Raspored

Srijeda, 22. januar 2020.

 

Četvrtak, 23. januar 2020.    

 

Petak

 24. januar 2020.

8:00 - 9:55

Ispitivanje/Priprema vremena/Nulti sat testovi

Ispitivanje/Priprema vremena/Nulti sat testovi

Period 1 Final

9:55 - 10:05

Pauza

Pauza

Pauza 

10:05 - 12:00

Period 2 Final

Period 3 Final

Period 4 Final

12:00 - 12:45

Ručak

Ručak

Ručak

12:45 - 2:40

Period 5 Final

Period 6 Final

Vrijeme šminke


Lokacije soba za testiranje:
Testiranje će biti u sobi 1302 od 7:00-8:00 ujutru 1/7 - 1/17.

Raspored

Srijeda, 22. januar 2020.

Četvrtak, 23. januar 2020.             

Petak 

 24. januar 2020.

7:00 – 8:00

Forum 

(počevši od 7:45) 

Forum 

1302

8:00 - 10:05

Forum

Forum

1302

10:05 - 12:00

1302

1302

1302

12:00 - 12:45

1302

1302

1302

12:45 - 2:40

1302

1302

Forum