Istraživanje

Capkameni logo
/uploaded/images/MHS/capstone-horizontal.png

Briana Wilson
Direktor programa Capstone
briana.wilson@minnetonkaschools.org


Objekata

Viši Kastounski kalendar | Proljeće 2020


Petak, 31.
Prijevremene aplikacije koje se trebaju donijeti

Petak, 21.
Datum prijavljivanja

 

Srijeda, 20.
Poslednji dan škole za starije učenike iz kapstona.

 

21. jun-3
Viši Kastontni period projekta

 

Četvrtak, 4.
Sajam "capstone Community" u MHS Commons (11:30 ujutro – 1:45 p.m.)

 

5. jun – 8
Seniori služe

 

Utorak, 9.
Klasa 2020 na stadionu U.S. banke

 

Nas posjetiti