Licenca za nastavnike

Školski okrug Minnetonka

Javne škole u Minnetonki zapošljavaju samo nastavnike koji su na odgovarajući način licencirani od strane Odbora za licenciranje i standarde profesionalnih edukatora u Minnesoti (PELSB). Obaveza nastavnika je da dobije i zadrži odgovarajuću licencu.

Imamo komisiju za reviziju koja pruža podršku našim sadašnjim nastavnicima, kao i članovima zajednice u okviru Distrikta koji treba da obnove svoju dozvolu za nastavu sa PELSB-om.

Odbor je odgovoran za ocjenjivanje aktivnosti kontinuiranog obrazovanja, dodjeljivanje odgovarajućih sati sata za ove aktivnosti i preporučivanje obnavljanja petogodišnjih dozvola za kontinuiranu ili profesionalnu nastavu i usluge podrške.

Za više informacija u vezi sa licenciranjem / licenciranjem nastavnika, molimo vas da kontaktirate Katedru za relicenciju, Jing Zhao, na 952-401-5650 ili putem e-maila na jing.zhao@minnetonkaschools.org.

Moja lista za provjeru relikvije

Ako ste zainteresovani za dobijanje licence za nastavu u Minesoti, molimo vas da pregledate zahteve i proces koji je utvrdio Odbor za licenciranje i standarde profesionalnih edukatora u Minesoti.