Poslovno sponzorstvo

Deephaven PTA Želimo pozvati lokalne biznise da se partnere s nama u podršci našoj školi putem Godišnjih poslovnih sponzorstva.

Ove godine, umjesto da se sponzorima zajamči podrška svakom događaju, tražimo da se biznisi na početku godine zavežu na jednu sponzorsku razinu kako bi svaki sponzor dobio prepoznatljive i marketinške mogućnosti tokom cijele godine na svim događajima. To pruža mnogo bolju izloženost našim partnerima i eliminira ponavljanje da se od nas traži više puta da podrži našu školu tokom cijele godine.

Godišnja poslovna sponzorstva pružaju:

 • Uključivanje u naš godišnji školski imenik
 • Zastupljenost na naših pet glavnih događaja prikupljanja sredstava:
  • D4D Community Color Run u septembru
  • Porodična pizza žurka u januaru
  • Turnir u hokeju na cipelama roditelja u januaru
  • Talent Show u martu
  • Roditeljska stranka u maju
 • reklame koje vode do dogadjaja

Hvala vam na velikodušnosti,

Deephaven Osnovna PTA