Politika

Sve okružne politike su odobrile školski odbor. Lista politika ispod predstavlja zvanične politike okruga i nadmene sve druge verzije politike.

Studenti i roditeljske školske knjižice i druge informacije na ovoj web lokaciji pružaju kondenzovani pregled službene politike.

Pitanja vezana za politiku:

Dr. Dennis Peterson
Načelnik škola
Dennis.Peterson@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Okružni oficir za ljudska prava

Dr. Michael Cyrus
Izvršni direktor ljudskih resursa
michael.cyrus@minnetonkaschools.org
952-401-5015


Odbor

Administracija

Osoblje

Studenti

Obrazovni program

Operacije bez instrukcijama

Zgrade i lokacije

Školske zajednice