Politika

Sve politike distrikta odobrava Školski odbor. Popis dolje navedenih politika predstavlja službenu politiku Distrikta i zamjenjuje sve ostale verzije politike.

Priručnik za učenike i roditelje i druge informacije na ovoj web stranici pružaju sažet pregled službene politike.

Pitanja u vezi sa politikom:

David Law
Rukovodilac škola
david.law@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Oficir za ljudska prava

Anjie Fleurs
Generalni savetnik i izvršni direktor za ljudske resurse
anjie.flowers@minnetonkaschools.org
952-401-5015

Viši lideri MHS-a

tabla

Administracija

Osoblje

Studenti

Edukativni program

Nenastavne operacije

Zgrade i lokacije

Školski odnosi sa zajednicom