Sigurnost

Nikada ne ostavljajte iPad bez nadzora. Kada nije u vašem ličnom posedu, iPad bi trebalo da bude u sigurnom okruženju. Nenadzirani iPad će biti prikupljeni i pohranjeni u glavnoj kancelariji škole.

Ne pozajmljujte iPad drugoj osobi. Svaki iPad je dodijeljen pojedincu i odgovornost za brigu o iPadu leži isključivo na toj osobi.

Za instalaciju iPada potreban je Apple ID. Svaki iPad ima jedinstven identifikacioni broj i ni u jednom trenutku brojevi ili oznake ne smeju biti modifikovani ili uklonjeni. Studenti bi trebalo da omoguće funkciju Find My iPad da pomognu u praćenju iPad-a. Studenti treba da dodaju šifru na svoj iPad kako bi zaštitili svoje lične podatke na iPad-u.

Foto-studenti iPad

U ovoj sekciji

Tehnološki resursi

Otvorite link ispod da pogledate uputstva za učenike i roditelje o tehnološkim alatima koji se koriste za e-učenje u Minnetonki.

Prikaži tehničke instrukcije

Kontaktirajte nas

Pošaljite pitanja i povratne informacije na mreži i dobićete odgovor u roku od jednog radnog dana putem Family Technology Helpdesk-a.

Family Helpdesk