Inovacija i vodstvo

Vodstvo i inovacija su dvije osnovne vještine koje će škola u Minnetonki biti željeli da svi diplomci imaju iskustva sa. Po prvi put, mi nudimo kurseve direktno povezane sa ovim temama. Ovaj novi odjel izaziva tradicionalna akademska razmišljanja i sisteme. Na osnovu aktuelnih trendova i istraživanja, ti kursevi omogućit će dobar početak odjela koji će se sigurno proširiti u narednim godinama. Oba predavanja su dodijeljena izbornim kreditima.

Kurs broj

Studenti se smeju