Inovacija i vodstvo

Vodstvo i inovacije su dva bitna seta vještina s koje bi Srednja škola Minnetonka htjela da svi maturanti imaju iskustva sa. Po prvi put nudimo kurs direktno povezan sa ovim temama. Ovaj novi "odjel" izaziva tradicionalno akademsko razmišljanje i sisteme. Na osnovu trenutnih trendova i istraživanja, ovaj kurs će pružiti zahvaćujući početak odeljenja koje će se sigurno proširiti u dolazećim godinama. Ovom kursu će biti dodeljena izborna zasluga.

Kurs broj

Studenti se smeju