Obogaćivanje

Aktivnosti obogaćivanja podižu učenje deteta na viši nivo. Verujemo u rad na tome nudeći časove i aktivnosti kako bismo zadovoljili sve zanimljivosti.

Stipendije za mlade su dostupne onima koji se kvalifikuju. Molimo vas da pozovete 952-401-6801 za više informacija.

Slike studenata na času kuvanja

Obogaćivanje mladih ističe