Obogaćivanja

Aktivnosti obogaćivanja podižu učenje djeteta na sljedeći nivo. Vjerujemo u rad na tome da ovo podržimo nudeći nastavu i aktivnosti kako bismo zadovoljili sve znatiželje.

slika studenata na času kuhanja

Osvjetljenje omladine