Roditeljski resursi

Učenici predškolskog uzrasta koji se igraju na igralištu

Kontakte

Amanda Erisgen
Usluge podrške deci i porodici
952-401-6820

Linda Morantez
HUG/Home Visitor/Parent Educator
952-283-8185
 

Kate Van Horne
Minnetonka Rano djetinjstvo
Telefon 952-401-6840
Fax 952-401-6805

Jennifer Wenner
Roditeljski pedagog, školska spremnost/školarina pomoć
952-283-8191