Datumi susreta

Skippers Booster Club poziva i ohrabruje roditelje i pristalice ko-nastavnih aktivnosti da prisustvuju bilo kojem od naših generalnih sastanaka.

Naši generalni sastanci održavaju se u Centru za pisanje u srednjoj školi Minnetonka u 18:00 sati.

2023-24 Termini sjednice:

 • 15. august
 • 12. septembar
 • 10. oktobar
 • 14. novembar
 • 12. decembar
 • 9. januar
 • 13. februar
 • 12. mart
 • 16. april
 • 7. maj

Za zapisnik sa prethodnih sastanaka, posetite stranicu Arhiva sastanaka.

Uvek tražimo aktivne saradnike!

Biti aktivan član tima Skippers Booster Club je zadovoljavajuće iskustvo:

 • Upoznajte se sa više od 100 aktivnosti koje su dostupne našim učenicima.
 • Sprijateljite se sa velikom grupom dobrovoljaca
 • Doprinosite uspehu svih aktivnosti tako što ćete dati hiljade dolara podrške

Dođite na sastanak i saznajte više!

Klubovi pojačivača