2020-21 ciljeva odbora

Školski odbor u Minnetonki ima viziju svjetske klase, djece-centrirano savršenstvo. Odbor je opredijeljen da osigura savršenstvo u studentskoj postignuća i da je odgovoran za parcele okružnih resursa.

Svake godine odbor usvaja posebne ciljeve da osigura dugoročnu edukacionu izvanrednu oblast. Sljedeći ciljevi odbora usvojeni su za 2020-21 školske godine: