Rano detinjstvo

Četvero djece sjedi na klupi vani.

Godine istraživanja su pokazale kritičnu povezanost između ranog obrazovanja u djetinjstvu i kasnije školske predstave. Ako želimo povećati potencijal svakog učenika za uspjeh, važno je da smo jako rano učili o mogućnostima za naše najmlađe ucenje i njihove porodice.

Mi smo šampion i model E-12, a ne tradicionalni K-12, prilaze da edukaciji djecu. Povezali smo se sa roditeljima i njihovom djecom što je prije moguće. Preko ranog porodičnog obrazovanja, pomažemo roditeljima da razviju vještine i znanje koje su potrebne da se odgoji uspješna budućnost svoje djece.

Kada smo ujedinjeni, porodice i škole, u podršci svakome i svakom djetetu, uspjeh cvjeta za svu djecu.

Uči više


Podnesi pitanja i povratne informacije na mreži i primi odgovor u roku od jednog poslovnog dana da porazgovaramo.

Razgovarajmo