Volonter

Proces provjere pozadine za volontere

Da bismo obezbedili bezbednost naših učenika, zahtevamo proveru kriminalne pozadine na sledeći način:

  • Svaki volonter koji prati studente van kampusa (tj. pratilac za izlete).
  • Svaki volonter koji je odgovoran za rad sa studentima u kampusu, ali ne pod nadzorom licenciranog nastavnika.

Dobrovoljno prijavljivanje ne mora da se vrši svake godine. Nakon što ste odobreni kroz naš proces dobrovoljne provjere pozadine, bit ćete ovlašteni da volontirate u budućnost bez ponovnog prolaska kroz proces.

Da biste se raspitali da li već imate odobrenu dobrovoljnu proveru pozadine u datoteci, molimo vas da kontaktirate ili glavnu kancelariju ili ljudske resurse na 952-401-5014.

Online formular za proveru kriminalne pozadine zahteva od vas da obezbedite odobrenje za razne kriminalne provere:

  • National Sex Offence History: Provides a sexual offender registry check of all 50 states plus the District of Columbia.
  • Criminal SuperSearch: Kriminalna potraga za 47 država plus Distrikt Kolumbija.
  • Broj socijalnog osiguranja: Pruža ime, pseudonime, 10-godišnju istoriju adresa i sve brojeve socijalnog osiguranja povezane sa pojedincem. Proverava da li je broj socijalnog osiguranja važeći, daje godinu izdavanja i izdaje se država.

Provjere će se vršiti o trošku Distrikta, a informacije će biti čuvane u tajnosti. Osoblje za ljudske resurse će pregledati rezultate svake provjere pozadine. Ako postoji bilo kakva zabrinutost u vezi sa rezultatima provere pozadine, Ljudski resursi će direktno kontaktirati tu osobu u roku od 24-48 sati nakon dobijanja rezultata. Ukoliko niste kontaktirani u roku od 48 sati nakon popunjavanja formulara za proveru pozadine, slobodni ste da volontirate. Online formular sadrži opciju za volontere da zatraže kopiju sopstvenog izveštaja.

Hvala Vam na saradnji jer nastavljamo da održavamo bezbedno i bezbedno obrazovno okruženje za naše učenike.

Kliknite ovdje da završite provjeru pozadine volontera

Napomena: Ako ste trenutni zaposleni u Minnetonka školama, već vam je odobreno da radite u Distriktu, tako da ne morate da završite proveru pozadine volontera.

deca u klasi