Opcije za uranjanje jezika

Naš sjajan program vrtica ima tri opcije jezika: engleski, španski ili kineski uranjanje. Svaka od naših susjedskih škola ima i engleski i program za uranjanje u školi. Naš izvanredni engleski program pruža bogatu životnu sredinu i ima dugu istoriju izvrsnosti. Naši španski i kineski programi za uranjanje pružaju djeci englesko-govornu priliku da steknu lepezu na drugom jeziku, dok još uvijek u osnovnoj školi. Program za uranjanje je paralelno sa našim engleskim vrtićima, osim što se svi subjekti podučavali u jeziku uranjanja.

Porodice koje se upisu u program za uranjanje tražene su da se šest godina obaveste na jezik. Transport se pruža samo u okviru određene školske oblasti. Ako porodica želi da pohađa školu osim njihove susedne škole za kineski ili španski, transport je odgovornost za porodicu.

Pregledajte naša Često postavljana pitanja

Pazi na naše video zapise sa uranjanja


Dijete uzbuđeno zbog učenja u školskom hodniku u Minnetonki
Logo za uranjanje na jeziku Minnetonka

Posjetite naš odeljak sa našim državnim jezikom da naučite više o tome kako je vaše dijete K-12 prilika za uranjanje.