Školsko savjetovanje

Naši školski savjetnici pružaju pomoć svim učenicima u oblastima:

 • Akademska, socijalna i emocionalna podrška i savetovanje
 • Krizna intervencija i prevencija
 • Komunikacija i konsultacije sa studentima, osobljem i porodicama o potrebama učenika
 • Planirane, proaktivne razvojne aktivnosti i planiranje obrazovanja
 • Raspored i raspored studenata
 • Pomoć u tumačenju i koordinaciji sa državnim i okružnim testiranjem
 • Veza sa novim i perspektivnim porodicama/koordinatnim prelaskom u zgradu
 • Liderstvo u izgradnji inicijativa
 • Olakšavanje i koordinacija glavnih grupa podrške
 • Uputite porodice spoljnim agencijama po zahtevu
   
Laura Rosati, savjetnica.
Savjetnik 6. razreda.
Laura Rosati
Neil Dejewski, savjetnik
Savjetnik 7. razreda.
Neil Dejewski
Paula Erbisch

Razred 8 Savjetnik
Paula Erbisch

adam jorgensen head shot

MTSS Savjetnik i 504 koordinator
Adam Jorgenson

 

mmw