Školski savjetovanje

Naši školski savjetnici na pruzi pomoci svim ucenicima u oblastima:

  • Akademska, društvena i emocionalna podrška i savjeti
  • Krizna intervencija i prevencija
  • Komunikacija i konsultacije sa studentima, osobljem i porodicama o studentskim potrebama
  • Planirane, proaktivne aktivnosti razvojnog usmjeravanja i obrazovno planiranje
  • Raspored i raspored učenika
  • Tumačenje i koordinacija pomoći pri testiranju države i okruga
  • Veza sa novim i perspektivnim porodicama/koordinirati prelazak na zgradu
  • Vodstvo u izgradnji inicijativa
  • Olakšajte i koordinirajte mainstream grupe podrške
  • Uputi porodice na vanjske agencije kako je zatraženo
Laura Rosati, savjetnica
Savjetnica razreda 6
Laura Rosati
Neil Dejewski, savjetnik
Savjetnica razreda 7
Neil Dejewski
Paula Erbisch, savjetnica

Savjetnica razreda 8
Paula Erbisch

mmw