Jelovnici i cijene

2020-2021 Cijene ručka

 

 

 

Osnovni ručak

 

$2.85

 

Osnovna Entree $2.00
Ručak u srednjoj školi.

 

$2.95

 

Srednjoškolski Entree $2.10
Srednjoškolski ručak

 

$3.15

 

Srednjoškolski Entree $2.10
Odrasli

 

$3.95

 

Drugi ručak
 
$3.95

Mleko

 

 

$0.50

 

 

 

 

Flaširanu vodu, 10 Oz.

 

 

 

 

 

$0.50

Flaširanu vodu, 20 Oz.

 

$1.00

 

 

 

 

Imajte na umu da su drugi ručkovi i obroci za odrasle cijena veći jer okrug ne prima nikakve federalne ili državne naknade za te obroke, kao što mi radimo za studente. Cijene su optužene za nestudentske obroke i druga jela pokrivaju troškove cijelog obroka. Federalni fond subvencioniše troškove studentskih obroka, smanjeci cenu za porodice.