Socijalni radnici

Socijalni radnik u srednjoj školi Minnetonka na istoku odgovoran je za učenike sa individualiziranim obrazovnim planom. Ostale odgovornosti uključuju:

  • Koordinacija MHS peer mentorskog programa
  • Komunikacija i konsultacije sa osobljem i roditeljima u vezi sa individualnim potrebama učenika
  • Krizna intervencija
  • Specijalista za podršku studentima
  • Komunikacija i konsultacije sa osobljem i roditeljima u vezi sa individualnim potrebama

Studenti Groveland dobijaju nagrade.