Specijalni događaji i projekti

Posebni događaji

americki crveni krst

 

Relej za život

 

Društvo za leukemiju i limfom

 

H2O za zivot

 

Oslobodite decu

 

Heifer International

Soles 4 duše

 

Pinky Swear Foundation

 

Kiva

 

Haiti Outreach
Svjetlosni logo
Mano a Mano
Bolji logo društva

Bolje drustvo
Radimo sa liderima zajednice i uzimamo nove društvene ideje, inkubiramo ih i uvećavamo ih u održive projekte. Pružamo smernice, resurse i kolaborativnu mrežu kako bismo pomogli njihovim idejama da postanu stvarnost. Volonteri mogu da pomognu u događajima životnog ciklusa projekta i drugim događajima u zapadnom metrou.