mmw

Porodična saradnja u Minnetonki (MFC)

Porodična saradnja u Minnetonki (MFC) osnovana je 2005. godine kako bi pomogla u izgradnji zdrave zajednice za djecu i mlade koji pohađaju Javni školski okrug Minnetonka.

Naša misija

Misija saradnje porodice Minnetonka je da podrži i razvije dobrobit svih mladih i porodica u školskom okrugu Minnetonka u partnerstvu sa zajednicom.

Naša vizija

Biti najbolja i najpristupačnija raskrsnica potreba i resursa koja vodi ka uspehu mladih i porodica u školskom okrugu Minnetonka.

Kontaktiraj MFC

Cari Lindberg
MFC koordinator
Carine.Lindberg@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5053


Informacije o sastanku

Svi sastanci su od 9 do 10:30 sati.

Termini sjednice 2023-2024
  • 28. rujna 2023.
  • 30. novembar 2023.
  • January 18, 2024
  • 7. mart 2024.
  • 16. maj 2024.

Članovi Izvršnog odbora

  • Connie Robertson, predsjedavajuća, myhealth
  • Tawnya Gelle, izvršni član, okrug Hennepin
  • Ejmi Vajs, izvršna članica, jevrejska porodica i dečija služba Minesote
  • Cari Lindberg, koordinatorica za saradnju porodice Minnetonka
  • Annie Lumbar Bendson, Minnetonka Public Schools


Prikaži kompletnu listu članova MFC-a