Ocjenjivanje i izvještavanje

Ocjenjivanje Rubric

Nastavnici u ocjenama 2-5 koriste u četiri tačke, standarde zasnovane na rubric (ili alatnici), kad se ocjenjujemo performansi na datom odredbi u čitanju, matematici, nauci, pisanju i zdravlju. Rubric opisuje kriterije za rezultat i prikazan je ispod.

Da pročitate ovu rubric, počnite od dna. Rezultat nule pretpostavlja da nema učenja. Kako učenje napreduje od najjednostavnijih koncepata na dnu rubric i do kompleksnijih koncepata na vrhu rubric skale, ocjena učenika će se povećati. Primijetite da 3,0 rezultat predstavlja ono što očekujemo da djeca znaju od onoga što je izričito naučeno. Rezultat iznad 3,0 odražava učenje koje premašuje očekivanja; korištenje nemogućnosti i aplikacija koje idu dalje od onoga što je izričito naučeno.

Rubric rezultat
Rubric opis
4.0

Pored rezultata 3,0, koristi nemogućnosti i aplikacije koje idu dalje od onoga što je eksplicitno naučeno u razredu.

3.5

Pored toga što je rezultat 3,0 performansa, djelimičnog uspjeha u paklenim i aplikacijama koje idu iznad onoga što je direktno eksplicitno na času.

3.0

Nema većih grešaka niti propusta u vezi bilo koje od informacija i/ili procesa (jednostavno ili složeno) koje su izričito naučile.

2.5

Nema većih grešaka niti propusta u vezi jednostavnih detalja i procesa i djelimičnog znanja o kompleksnijih ideja i procesima.

2.0

Nema većih grešaka niti propusta vezanih za jednostavnije detalje i procese, ali velike greške ili misije vezane za kompleksnije ideje i procese.

1.5

Djelimično znanje o jednostavnijim detaljima i procesima, ali velike greške ili misije vezane za kompleksnije ideje i procedure.

1.0

Uz pomoć, djelimično razumijevanje nekih od jednostavnih detalja i procesa i neke od kompleksnijih ideja i procesa.

0.5

Uz pomoć, djelimično razumijevanje nekih od jednostavnih detalja i procesa, ali ne i složenije ideje i procesi.

0.0

Čak i uz pomoć, bez razumijevanja i vještine demonstrirano.

Autorska prava 2004. Marzano i saradnici. Sva prava rezervisana.

Vimeo

Učitavanje iz Vimea...