Ocjenjivanje i izvještavanje

Ocjenjivanje Rubrike

Nastavnici u razredima 2-5 koriste rubriku zasnovanu na četiri tačke (ili alat za bodovanje) kada procenjuju performanse na datom nivou u čitanju, matematici, nauci, pisanju i zdravlju. Rubrika opisuje kriterije za bodovanje i prikazana je ispod.

Da biste pročitali ovu rubriku, počnite od dna. Rezultat od nule ne podrazumeva učenje. Kako učenje napreduje od najjednostavnijih koncepata na dnu rubrike i do složenijih koncepata na vrhu rubrike, rezultat učenika će se povećavati. Primetite da rezultat 3,0 predstavlja ono što očekujemo da deca znaju iz onoga što je eksplicitno naučeno. Rezultat iznad 3,0 odražava učenje koje prevazilazi očekivanja; koristeći zaključke i aplikacije koje prevazilaze ono što je eksplicitno naučeno.

Rubric Score
Opis rubrike
4.0

Pored Score 3.0, koristi se zaključci i aplikacije koje prevazilaze ono što se eksplicitno učilo na času.

3.5

Pored rezultata 3.0, delimični uspeh u zaključcima i aplikacijama koje prevazilaze ono što je bilo direktno eksplicitno u klasi.

3.0

Nema većih grešaka ili propusta u vezi sa bilo kojom od informacija i/ili procesa (jednostavnih ili složenih) koji su eksplicitno naučeni.

2.5

Nema većih grešaka ili propusta u vezi sa jednostavnijim detaljima i procesima i delimičnim poznavanjem složenijih ideja i procesa.

2.0

Nema većih grešaka ili propusta u vezi sa jednostavnijim detaljima i procesima, već velikih grešaka ili propusta u vezi sa složenijim idejama i procesima.

1.5

Delimično poznavanje jednostavnijih detalja i procesa, ali velikih grešaka ili propusta u vezi sa složenijim idejama i procedurama.

1.0

Uz pomoć, delimično razumevanje nekih od jednostavnijih detalja i procesa i nekih složenijih ideja i procesa.

0.5

Uz pomoć, delimično razumevanje nekih od jednostavnijih detalja i procesa, ali ne i složenijih ideja i procesa.

0.0

Čak i uz pomoć, bez razumijevanja ili vještine dokazane.

Copyright 2004. Marzano & Associates. Sva prava pridržana.

Vimeo

Loading from Vimeo...
deca u klasi