Školski savjetnici

Naši školski savjetnici na pruzi pomoci svim ucenicima u oblastima:

  • Akademska, društvena i emocionalna podrška i savjeti
  • Krizna intervencija i prevencija
  • Komunikacija i konsultacije sa studentima, osobljem i porodicama o studentskim potrebama
  • Planirane, proaktivne aktivnosti razvojnog usmjeravanja i obrazovno planiranje
  • Raspored i raspored učenika
  • Tumačenje i koordinacija pomoći pri testiranju države i okruga
  • Veza sa novim i perspektivnim porodicama/koordinirati prelazak na zgradu
  • Vodstvo u izgradnji inicijativa
  • Olakšajte i koordinirajte mainstream grupe podrške
  • Uputi porodice na vanjske agencije kako je zatraženo

Dawn Bruesehoff, savjetnica
6. razred, prezime A-T
Dawn Bruesehoff

Tara Kamann, savjetnica

Razred 7, prezimena A-Q
Tara Kamann

Lindsay Stashek, savjetnica

Razred 8, prezime A-T
Lindsay Stashek

Matt Litchty, savjetnik
6. razred, prezime U-Z
Razred 7, prezime R-Z
Razred 8, prezime U-Z
Matt Lichty

Primatelji predsjedničkih akademske nagrade