Školski savjetnici

Naši školski savjetnici pružaju pomoć svim učenicima u oblastima:

 • Akademska, socijalna i emocionalna podrška i savetovanje
 • Krizna intervencija i prevencija
 • Komunikacija i konsultacije sa studentima, osobljem i porodicama o potrebama učenika
 • Planirane, proaktivne razvojne aktivnosti i planiranje obrazovanja
 • Raspored i raspored studenata
 • Pomoć u tumačenju i koordinaciji sa državnim i okružnim testiranjem
 • Veza sa novim i perspektivnim porodicama/koordinatnim prelaskom u zgradu
 • Liderstvo u izgradnji inicijativa
 • Olakšavanje i koordinacija glavnih grupa podrške
 • Uputite porodice spoljnim agencijama po zahtevu
   
Dawn Headshot

Klasa 6, prezimena A-T
Dawn Bruesehoff

Tara Kamann, savjetnica

Klasa 7, prezimena A-Q
Tara Kamann

Lindsay Stashek, savjetnica.

Klasa 8, prezimena A-T
Lindsay Stashek

Matt Litchty, savjetnik
Klasa 6, prezimena U-Z
Klasa 7, prezimena R-Z
Klasa 8, prezime U-Z
Matt Lichty

Studenti Groveland dobijaju nagrade.