Sekcija 504.

O članu 504.

504 infografika

Član 504 Zakona o rehabilitaciji iz 1973. godine je antidiskriminacioni statut koji je osmišljen da obezbedi jednak pristup obrazovnim programima, uslugama i aktivnostima za učenike sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom.

Kada student ima fizičko ili mentalno oštećenje koje ograničava veliku životnu aktivnost, okrug je dužan da izjednači uslove za učenika kako bi sprečio diskriminaciju i omogućio pristup tipičnim vršnjacima. Učenik sa mentalnim i/ili fizičkim oštećenjem koje napreduje u školi bez izmena i/ili smeštaja, ili sa izmenama i/ili smeštajem dostupnim svakom učeniku, imao bi pravo na nediskriminacionu zaštitu prema članu 504, ali ne bi imao pisani plan 504.

 

Kontakt

Kontaktirajte svog školskog 504 facilitatora. Kontakt informacije se mogu naći sa leve strane. Takođe možete da kontaktirate direktora škole.

Pošaljite pitanja i povratne informacije putem interneta i dobićete odgovor u roku od jednog radnog dana putem Let's Talk.

Popričajmo.