Sastanke

Raspored sastanaka 2020-21 

  • 20. oktobar u 19 sati Virtualni novi porodični prijem i sajam volontera PTO
  • 17. novembar u 19 sati. Virtualni sastanak PTO-a
  • 5. januar u 19 sati. Virtualni sastanak PTO-a
  • 1. mart u 19 sati. Virtualni sastanak PTO-a
  • 20. april u 19 sati. Virtualni sastanak PTO-a