Media

Labaratorija za učenje

Ako vaše dijete ima ADHD dijagnozu podnetu MMW zdravstvenom uredu ili u zdravstvenom uredu vašeg djeteta, Minnetonka Middle School West nudi Learning Lab studentima s ADHD-om. Ova laboratorija se finansira putem LCTS granta i okružnih fondova. Laboratorija za učenje se sastaje prije i poslije škole. Obično studenti pohađaju laboratoriju za učenje 2 dana u sedmici po jedan sat.

Studenti će steći razumijevanje ADHD-a, naučiti strategije kako bi im pomogli da upravljaju svojim ADHD-om i implementirati te strategije u laboratoriju za učenje. Studenti rutinski provjeravaju Skyward i Schoology za svoje zadatke koji nedostaju i koriste laboratoriju za dogradnju posla i organizaciju. Edukacija o ADHD-u je temeljna za program. Teme kao što su Organizacija, Upravljanje vremenom, Samosvjesnost, Motivacija, Postavljanje ciljeva, Plan ličnog učenja i lično zagovaranje se raspravljaju i pojačavaju.

mmw