E-Learning

Zbog rastućih slučajeva COVID-a u Minnetonki i okolnim zajednicama, a sa izazovima u osoblju zbog karantena i bolesti ugovorenih izvan škole, Okrug se premješta u potpuno e-učenje dok se stvari ne poboljšaju.
 
Rukovodstvo okruga prati situaciju i roditeljima će pružiti što više obavijesti ako se taj datum treba promijeniti.

Prikaz modela instrukcija za e-učenje

2-23 decembar Rasporedi e-učenja

Dnevni red

Raspored srijede

2020-21 Povratak na školsku informaciju

Učenici prvog dana škole

Coronavirus (COVID-19) plan odgovora

Za do minute ažuriranja o minnetonka javnim školama odgovor na coronavirus (COVID-19), e-Learning i resurse širom okruga, posjetite našu posvećenu web stranicu.

Coronavirus (COVID-19) plan odgovora


Pitanja

Ako imate pitanja ili komentare o bilo čemu što se odnosi na školu, molimo vas da ih ovdje podate.

Razgovarajmo