Registracija i naknade

Minnetonka Community Education koristi sistem pod nazivom Eleyo za registraciju i plaćanje. Da biste se registrovali za Explorere ili bilo koju klasu, prvo ćete morati da kreirate nalog. Ako se registrujete za svoje dete ili drugog člana porodice, moraćete da kreirate profil za njih u okviru svog naloga. Za kompletne instrukcije za registraciju, molimo kliknite ovdje. 

Naredni datumi registracije: 

Registracija je prihvaćena na osnovu raspoloživog prostora.

Grupa istraživača u biblioteci