Pomoć u školarini

Pomoć u školarini dostupna je kvalifikovanim porodicama kroz program spremnosti škole države Minesota. Svrha Programa spremnosti škole je da pomogne u pružanju finansijske pomoći porodicama u nevolji kako bi njihova deca mogla da učestvuju u predškolskom uzrastu i mogu biti izložena iskustvima, veštinama i ponašanju neophodnim za buduće učenje. Pored toga, prioritet spremnosti škole je povećanje roditeljskog učešća u učenju i obrazovanju svog deteta.

Istraživanja su pokazala da su programi ranog detinjstva koji uključuju roditelje i decu koji rade zajedno efikasniji od programa koji se fokusiraju samo na dete. Rano uključivanje porodica podstiče roditelje da igraju aktivniju ulogu tokom školovanja svog deteta. 

Da biste se prijavili, molim vas da popunite Aplikacija programa spremnosti za školu. Ukoliko vam je potrebna papirna kopija prijave, pošaljite e-mail koordinatorki programa za školsku spremnost Dženifer Venner.

Pošaljite popunjenu prijavu i prateće materijale Dženifer Venner:

  • E-mail Jennifer Wenner
  • Mail to Minnetonka Preschool at 4584 Vine Hill Road, Excelsior, MN 55331 care of Jennifer Wenner
  • Hoteli u gradu Minnetonka Community Education Center

Vaša popunjena prijava će biti pregledana redoslijedom kojim je primljena. Ukoliko ispunjavate uslove za pomoć, bićete kontaktirani da se sastanete sa koordinatorom za školsku spremnost da upišete svoje dete u predškolsku ustanovu u Minnetonki i završite ugovor o školarini.