Srčana sedmica

10-15. februar 2020.

Dođite zajedno sa studentima MHS-a i osobljem kako bi prikupili novac za Prijatelje obitelji Minnetonka, organizaciju koja pomaže Minnetonka studentima i njihovim obiteljima plaćanjem njihovog računa za grijanje, ACT prijavu, kalkulator za gragrafiranje, doručke, kombi za zube, aktivnost ili atletske naknade, ili čak kapute.

mhs