Vremenska vanredna situacija

Gde mogu da se dobiju informacije o zatvaranju škole

Zatvaranje škola zbog teških vremenskih uslova ili drugih vanrednih situacija biće objavljeno na radio stanici WCCO-AM (830 na brojčaniku), KARE 11-TV (Kanal 11), KSTP-TV (Kanal 5) i na sajtu Distrikta.

Ako se škole moraju ranije zatvoriti, autobusi će pratiti redovne povratne rute.

Razgovarajte sa detetom šta da radite u slučaju da škola bude rano otpuštena i niko ne dođe kući kada stigne.