Kamere u autobusima

Natpis u jednom autobusu u okrugu Minnetonka ukazuje na prisustvo video kamere. Video kamere dozvoljavaju školskim administratorima i menadžmentu autobuske kompanije da nadgledaju ponašanje učenika.

Direktna pitanja ili zabrinutosti vezane za upotrebu video kamera na autobusima u transportnom uredu okružnog ureda u 952-401-5023.