Centar za pisanje

Sa osobljem dva nastavnika engleskog jezika i 40 obučenih trenera pisanja studenata, Centar za pisanje je otvoren za sve studente MHS-a. Studenti mogu dobiti povratne informacije o pisanju svih vrsta, u svim predmetnim oblastima i u bilo kojoj fazi procesa pisanja, od brainstorminga do konačnih revizija. Svi pisci imaju koristi od deljenja rada u toku sa obrazovanim, pažljivim čitaocima. Radimo 1:1 sa studentima postavljajući pitanja, predlažući strategije i pomažući piscima da razjasne ideje.

Raspored i termini

Termini su dostupni od ponedeljka do petka od 7:30-3:00. Možete se sastati sa trenerom pisanja pre/posle škole, tokom otvorenog sata ili ručka ili tokom Anchor Time-a. Prijavite se za termin preko HUB-a. 

Da biste zakazali sastanak, pogledajte ove instrukcije.

Šoologija

Sada imamo grupu za šoologiju! Naučite kako da zakažete sastanak, otkrijete takmičenja u pisanju i druge mogućnosti i pretražujte biblioteku resursa za pisanje. 

Pridruži se našoj Schoology grupi

Centar za pisanje je obdaren od strane Fondacije javnih škola Minnetonka.

Studenti u centru za pisanje