Često postavljana pitanja

U svim školama postoji kompjuterizovani sistem računovodstva hrane. Ovaj sistem funkcioniše kao lokalni bankarski sistem za studente.

Nakon što se vaš učenik registruje u javnim školama u Minnetonki, automatski se kreira račun za obrok. Broj tastature vašeg studenta može se naći na Skyward Family Access računu u okviru Food Service. Tokom obroka, studenti će proći kroz liniju, uneti svoj broj na tastaturu i iznijeti svoje ime blagajniku. Račun studenta će se pojaviti na ekranu kasirskog računara i troškovi obroka ili a la carte kupovine će se odbiti sa studentskog računa.